Diagnostyka psychologiczna

 • Badania osobowości i mechanizmów zachowania
 • Badania inteligencji
 • Badania pamięci i wybranych funkcji poznawczych
 • Diagnoza neuropsychologiczna zaburzeń poznawczych w demencji
 • Rehabilitacja funkcji poznawczych
 • Sporządzenie Opinii Psychologicznej

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne

 • Terapia indywidualna zaburzeń lękowych (nerwic)
 • Terapia indywidualna zaburzeń osobowości
 • Terapia osób w kryzysie
 • Terapia osób z problemami adaptacyjnymi
 • Terapia zaburzeń nastroju (depresji)
 • Terapia zaburzeń psychosomatycznych
 • Terapia par i rodzin
 • Psychoedukacja i wsparcie w depresji, schizofrenii i innych psychozach